Noteikumi

Pasūtot gatava vai individuāla dizaina stikla kapu pieminekli no Glasstone, turpmāk – PĀRDEVĒJS, klients, turpmāk – PIRCĒJS, apstiprina, ka viņš/viņa ir izlasījis, sapratis un piekritis zemāk esošajiem pirkuma noteikumiem.

1. PRODUKTI

1.1. PĀRDEVĒJAM ir jāizgatavo stikla kapu piemineklis, ko PIRCĒJS ir izvēlējies un pasūtījis no pieejamajiem dizainiem mājaslapā www.glasstone.eu.

1.2. Vai/arī PĀRDEVĒJS izgatavos jaunu individuālu dizainu saskaņā ar izveidotajām skicēm un 3D modeļiem.

1.3. Katrs Glasstone stikla kapu piemineklis ir oriģināls Ernesta Vītiņa dizains, meistaru roku darbs. Visas autortiesības un pavairošanas un izplatīšanas tiesības ir autora īpašums.

2. PIRCĒJS piekrīt, ka:

2.1. Katrs piemineklis, kausētā vai stikla krāvuma tehnikā, ir pilnībā rokām darināts – rokām griezts, rokām slīpēts un rokām līmēts. PĀRDEVĒJS strādā ar stikla pieminekļiem impresionisma stilā, tādējādi netiecoties iegūt gludi noslīpētas virsmas. Tā vietā PĀRDEVĒJS cenšas izveidot un kombinēt dažādas tekstūras, iedobes, virsmas vienā stikla kapakmenī un sasniegt maksimāli daudzveidīgu tā saspēli ar gaismu. Kapakmeņa vizuālais izskats būtiski mainīsies atkarībā no apkārtnes, kā krīt gaisma un no skatītāja pozīcijas pret kapu pieminekli. Kopskats tiek veidots mazliet atkāpjoties no pieminekļa, nevis izpētot to tuvumā. Tuvplānā vajadzētu būt saskatāmām iedobēm, dažādām tekstūrām un nelīdzenām virsmām – radītām un speciāli mākslinieka salauztām, paturot prātā gala rezultātu.

2.2. Visi kapu pieminekļu dizaini, ieskaitot PIRCĒJA izvēlētos, uzskaitītus 1. un 2. punktā, tiek izgatavoti pēc pasūtījuma – unikāli rokām radīti. Roku darba un mūsu darba stila dēļ, precizēts punktā 2.1., nianses formā un virsmas detaļas var nedaudz atšķirties no attiecīgā piemēra mājaslapā www.glasstone.eu

2.3. Kapakmeņa nokrāsa var tikt uztverta nedaudz atšķirīgi no piemēra mājaslapā dažādu faktoru dēļ: a) apkārtnē esošās krāsas un saules gaismas intensitāte ietekmē stikla kapu pieminekļa vizuālo izskatu un tā krāsu, b) krāsu iestatījumi katrā ierīcē, kurā apskatāt mājaslapu, ietekmē to, kā attēli tiek parādīti un uztverti, c) vairums attēlu ir apstrādāti attēlu pēcapstrādes programmās.

2.4. Par krāsu, formu un tekstūru specifikācijām individuālajiem dizainiem, uzskaitītām 2. punktā, jāvienojas rakstiski, parasti e-pastā, vai kādā citā rakstiskās saziņas veidā.

2.5. 3D modeļus un skices nevajadzētu uztvert kā precīzu piedāvātā kapakmeņa attēlojumu. Tie ir paradzētās pieminekļa formas tuvs atspoguļojums, taču neattiecas uz krāsu un tekstūru. +/- 2cm varētu atšķirties no sarunātā kapakmeņa izmēra.

2.6. Kapakmeņa vai memoriālās skulptūras vizuālais pierādījums var tikt izmantots kā publisks vizuāls portfolio PĀRDEVĒJA mājaslapā, sociālajos tīklos vai printētajos materiālos, izņemot gadījumos, ja PIRCĒJS iebilst pret kapakmens vizuālo materiālu publiskošanu un vienojas par to ar PĀRDEVĒJU.

3. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

3.1. PĀRDEVĒJS sāks pasūtīto kapu pieminekļu izstrādi pēc pirmās iemaksas, sīkāk aprakstītas punktā 5.5., saņemšanas.

3.2. PĀRDEVĒJAM jāpabeidz pasūtīto kapakmeņu izveide sarunātajā laika termiņā.

3.3. PĀRDEVĒJS palīdzēs noorganizēt piegādi un pieminekļa transportu uz ostu vai lidostu, kas iepriekš sarunāta ar PIRCĒJU.

3.3.1. PĀRDEVĒJS organizēs piegādi, cik ātri vien iespējams, pēc otrā maksājuma, sīkāk punktā 5.6., saņemšanas.

3.3.2. PĀRDEVĒJS informēs PIRCĒJU par piegādes datumu uz sarunāto ostu vai lidostu, līdz ko tas tiks uzzināts.

3.4. PĀRDEVĒJS nodrošinās drošu iepakošanu kapakmeņu sūtīšanai un transportam.

3.4.1. PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par sūtīšanas laikā nodarītu kaitējumu kapakmenim, ja iepakojums ir bijis atvērts vai bojāts sūtīšanas laikā vai muitā.

3.4.2. PIRCĒJS var izvēlēties izmantot kapakmens apdrošināšanu sūtīšanas laikā un pēc tās. Apdrošināšana ir pilnīga PIRCĒJA atbildība, PĀRDEVĒJS nodrošinās nepieciešamo dokumentāciju.

3.5. PĀRDEVĒJS garantē kvalitāti un produktu ilgmūžību dažādos klimata apstākļos, izņemot nepārvaramās dabas katastrofās, piemēram, plūdos, zemestrīcēs u.tml. .

3.6. PĀRDEVĒJS piedāvā bezmaksas garantijas servisu maz iespējamās būtiskās kapakmeņa izmaiņās – defektos – Glasstone kapakmeņu stikla elementos, pirmo 5 gadu laikā pēc kapakmens iegādes.

3.6.1. Būtiskas izmaiņas – ja defekti sedz vairāk kā 20% stikla kapakmeņa virsmas.

3.6.2. Ja PIRCĒJS ir pamanījis būtiskas izmaiņas kapakmens kopskatā, PIRCĒJAM vajadzētu tūlīt sazināties ar Glasstone rakstiskā formā uz e-pasta adresi info@glasstone.eu, e-pasta tematā norādot: “Būtiskas izmaiņas kapakmenī – [PIRCĒJA Vārds / pasūtījuma nosaukums, vieta]” , izklāstot problēmu un pievienojot attēlus, kuros skaidri saskatāmas problemātiskās vietas uz kapakmens.

3.6.3. PĀRDEVĒJS atbildēs PIRCĒJAM 10 darba dienu laikā kopš “Būtiskas izmaiņas kapakmenim” e-pasta saņemšanas un vaicās pēc papildus informācijas, lai varētu veikt turpmāku novērtēšanu vai piedāvāt risinājumu.

3.6.4. PIRCĒJS nodrošinās visas nepieciešamās papildus informācijas sniegšanu PĀRDEVĒJAM cik ātri iespējams, vēlākais – mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas no PĀRDEVĒJA, lai ļautu pārdevējam veikt papildu novērtējumu vai piedāvāt risinājumu.

3.7. PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par PIRCĒJA vai jebkuras trešās personas tīši vai netīši radītiem bojājumiem, kā arī bojājumiem, kas radīti nesekojot kopšanas noteikumiem (mājaslapā www.glasstone.eu) un uzstādīšanas instrukcijām (sniegtām kapakmeņa iegādes brīdī).

3.8. PĀRDEVĒJAM jānodrošina PIRCĒJU ar pilnu rakstisku informāciju par pasūtītā stikla kapakmens uzstādīšanu un kopšanu. PĀRDEVĒJAM jāatbild uz PIRCĒJA e-pastā info@glasstone.eu uzdotajiem jautājumiem, par stikla kapu pieminekļu uzstādīšanu, sūtīšanu vai kopšanu pēc labākās sirdsapziņas 48 stundu laikā.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS veic visas nepieciešamās vienošanās ar kapsētu un nodrošina legāli saskaņotu vietu kapu pieminekļu uzstādīšanai.

4.2. PIRCĒJAM jāveic nepieciešamās pārbaudes un sagatavošanās paredzētās kapu pieminekļa uzstādes vietas nestspējas nodrošināšanai.

4.3. PIRCĒJS ir atbildīgs par visu ievedmuitas maksu uzzināšanu un apmaksu pēc attiecīgās valsts importa noteikumiem. Atkarībā no importa valsts un katra individuālā pasūtījuma, PĀRDEVĒJS varēs vai nevarēs palīdzēt šajā procesā.

4.4. PIRCĒJS apmaksā pakalpojumu un produktu izmaksas pēc grafika, ko PĀRDEVĒJS norādījis šo noteikumu 5. punktā.

4.5. Lai arī sūtīšana pārsvarā notiks pēc loģistikas kompānijas plānotā grafika, PIRCĒJAM būtu jāpieļauj papildus laiks sūtīšanai, neparedzamu sūtīšanas kavējumu gadījumā.

4.6. Ja ir radušās šaubas par uzstādīšanas procesu pasūtītajam stikla kapu piemineklim pēc doto uzstādīšanas instrukciju izlasīšanas, PIRCĒJAM būtu jākliedē šaubas, jautājot PĀRDEVĒJAM, pirms pašrocīgas darbības.

4.7. PIRCĒJS sagādā visu nepieciešamo inventāru stikla kapu pieminekļa transportēšanai un uzstādīšanai pēc tā saņemšanas ostā vai lidostā.

5. PAKALPOJUMU UN PRODUKTU APMAKSA

5.1. Ja PIRCĒJS vēlas pasūtīt jaunu, individuālu dizainu, tad PĀRDEVĒJAM jāsāk darbu pie tā pēc pirmās iemaksas saņemšanas 200 EUR apmērā. Šī ir neatgriežama iemaksa, kas daļēji nosedz dizaina izstrādes izmaksas.

5.2. Līgumā paredzamā summa par produktiem un pakalpojumiem ir apskatāma PĀRDEVĒJA norādītajā rēķinā.

5.2.1. Visu pakalpojumu un dizainu detaļas parasti tiek aprakstītas e-pastā vai citos digitālās saziņas veidos, piemēram, Skype, Messenger, Telegram u.c., starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU. Jaunākā informācija rakstiskajā sarunā tiks uzskatīta kā vienošanās apliecinājums.

5.3. PIRCĒJS piegādes izmaksas maksā loģistikas kompānijai uzreiz pēc sūtījuma rēķina saņemšanas.

5.3.1. Ja PIRCĒJS nesedz sūtīšanas izmaksas laikā, tad sūtījums kavēsies.

5.4. Kapu pieminekļa apdrošināšana sūtīšanas laikā nav obligāta un nav iekļauta līguma summā (skatīt rindkopu 3.4.2.).

5.5. PIRCĒJS maksā neatgriežamu iemaksu, kas sedz 50% no līguma summas, tādējādi dzēšot avansa rēķina summu, tiklīdz viņš / viņa vēlas, lai PĀRDEVĒJSk strādāt pie produkcijas.

5.6. PIRCĒJS maksā līguma summas atlikumu, dzēšot otro līguma summas daļu, uzreiz pēc kapu pieminekļa gatavības apliecinājuma saņemšanas fotogrāfiju veidā no PĀRDEVĒJA. Šis maksājums nav atgriežams.

5.7. PIRCĒJS veic visus maksājumus, tā kā vienojās ar PĀRDEVĒJU: skaidrā naudā, izrakstot čeku, Paypal vai ar naudas pārskaitījumu bankā.

5.8. Citas maksājuma darījuma izmaksas sedz PIRCĒJS.

6. ABU PUŠU PIENĀKUMI

6.1. Jebkādus strīdus un domstarpības, kas rodas vienošanās laikā, cenšas atrisināt, savstarpēji rakstiski apspriežoties.

6.1.1. Ja domstarpības nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tad tās izskata un risina Rīgas Šķīrējtiesā, Latvijā.

6.2. Jebkādas vienošanās izmaiņas vai papildinājumi abām pusēm rakstiski jāapstiprina e-pastā vai citā elektroniskā sarakstē.