Noteikumi

Iegādājoties gatava vai individuāla dizaina stikla kapu pieminekli no Glasstone.eu, turpmāk – PĀRDEVĒJS, klients, turpmāk – PIRCĒJS, apstiprina, ka viņš/viņa ir izlasījis, sapratis un piekritis zemāk esošajiem pirkšanas – pārdošanas noteikumiem, kas stājas spēkā no pakalpojuma apmaksas brīža.

1. Produkts

1.1. PĀRDEVĒJS izgatavos stikla pieminekli no gatavajiem dizainiem, apskatāmiem mājas lapā www.glasstone.eu, vai pasūta oriģinālu dizainu, saskaņā ar zīmētajām 3D vizualizācijām un rasējumiem, aprakstītiem šī līguma 7. punktā.

1.2. Katrs Glasstone stikla kapu piemineklis ir oriģināls stikla mākslinieka Ernesta Vītiņa dizains, meistaru roku darbs. Visas autortiesības, dizaina pavairošanas un izplatīšanas tiesības ir autora īpašums.

2. PIRCĒJS APSTIPRINA, KA:

2.1. Visi kapu pieminekļu dizaini, ieskaitot PIRCĒJA izvēlētos, tiek izgatavoti pēc pasūtījuma – unikāli rokām radīti kausētā vai stikla krāvuma tehnikā. Roku darba un PĀRDEVĒJA darba stila dēļ, precizēts punktā 2.3., nianses formā un virsmas detaļas var nedaudz atšķirties no attiecīgā piemēra mājaslapā www.glasstone.eu, un/vai 3D vizualizācijas redzamā.

2.2. Kapakmens nokrāsa var tikt uztverta nedaudz atšķirīgi no piemēra mājaslapā dažādu faktoru dēļ: a) apkārtnē esošās krāsas un saules gaismas intensitāte ietekmē stikla kapu pieminekļa vizuālo izskatu un tā krāsu, b) krāsu iestatījumi katrā ierīcē, kurā apskatāt mājaslapu, ietekmē to, kā attēli tiek parādīti un uztverti.

2.3. Katrs piemineklis, kausētā vai stikla krāvuma tehnikā, ir pilnībā rokām darināts – rokām griezts, rokām slīpēts un rokām līmēts. PĀRDEVĒJS strādā ar stikla pieminekļiem impresionisma stilā, tādējādi netiecoties iegūt gludi noslīpētas virsmas. Tā vietā PĀRDEVĒJS cenšas izveidot un kombinēt dažādas tekstūras, iedobes, virsmas vienā stikla kapakmenī un sasniegt maksimāli daudzveidīgu tā saspēli ar gaismu. Kapakmens vizuālais izskats būtiski mainīsies atkarībā no apkārtnes, kā krīt gaisma un no skatītāja pozīcijas pret kapu pieminekli. Kopskats tiek veidots mazliet atkāpjoties no pieminekļa, nevis izpētot to tuvumā. Tuvplānā vajadzētu būt saskatāmām iedobēm, dažādām tekstūrām un nelīdzenām virsmām – radītām un speciāli mākslinieka salauztām, lai radītu vēlamo gala rezultātu.

2.4. 3D modeļus un skices nevajadzētu uztvert kā precīzu piedāvātā kapakmens attēlojumu. Tie ir paredzētās pieminekļa formas tuvs atspoguļojums, taču neattiecas uz krāsu un tekstūru. +/- 2cm var atšķirties no dotā kapakmens izmēra.

2.5. Kapakmens vai memoriālās skulptūras vizuālais pierādījums var tikt izmantots kā publisks vizuāls portfolio PĀRDEVĒJA mājaslapā, sociālajos tīklos vai drukātajos materiālos, izņemot gadījumos, ja PIRCĒJS iebilst pret sava kapakmens vizuālo materiālu publiskošanu, vai ierobežotu publiskošanu, un rakstiski vienojas par to ar PĀRDEVĒJU.

3. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

3.1. PĀRDEVĒJS sāks pasūtīto kapu pieminekļu izstrādi tūlīt pēc pirmās iemaksas/ vai apmaksas saņemšanas (apmaksas kārtība aprakstīta 5. paragrāfā).

3.2. PĀRDEVĒJAM jāpabeidz pasūtīto kapakmeņu izveide norunātajā termiņā. Ja tas nav iespējams, jāvienojas ar PIRCĒJU par termiņa pārcelšanu.

3.3. Pēc PIRCĒJA pieprasījuma, PĀRDEVĒJS atradīs un piedāvās PIRCĒJAM pieminekļa piegādes iespējas.

3.3.1. PĀRDEVĒJS informēs PIRCĒJU par pieminekļa gatavību nosūtīšanai.

3.4. PĀRDEVĒJS nodrošinās drošu pieminekļa iepakošanu sūtīšanai:

3.4.1. “Glasstone” stikla kapu pieminekļi tiek iesaiņoti cietās finiera plātņu kastēs, kas iekšpusē izklātas ar putaplastu, triecienu absorbēšanai.

3.4.2. PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par sūtīšanas laikā nodarītu kaitējumu kapakmenim, ja iepakojums ir bijis atvērts vai bojāts sūtīšanas laikā vai muitā.

3.4.3. PIRCĒJS var izvēlēties izmantot kapakmens apdrošināšanu sūtīšanas laikā un pēc tās. Apdrošināšana ir pilnīga PIRCĒJA atbildība, PĀRDEVĒJS nodrošinās nepieciešamo dokumentāciju.

3.5. PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM sniegs instrukciju pasūtītā stikla pieminekļa uzstādīšanai.

3.5.1. Ja ir radušās šaubas par stikla kapu pieminekļa uzstādīšanas procesu PIRCĒJAM pēc doto uzstādīšanas instrukciju izlasīšanas vai noklausīšanās, pirms jebkādu pašrocīgu darbību veikšanas, ir jākliedē savas šaubas, uzdodot PĀRDEVĒJAM jautājumus par uzstādīšanas procesa neskaidrajiem punktiem. Jautājumus PIRCĒJS var uzdot sūtot e-pastā info@glasstone.eu, jeb citu ar PĀRDEVĒJU nostiprināto saziņas veidu ceļā.

3.5.2. PĀRDEVĒJS atbildēs uz PIRCĒJA uzdotajiem jautājumiem par stikla kapu pieminekļu uzstādīšanu, sūtīšanu vai kopšanu pēc labākās sirdsapziņas 48 stundu laikā.

3.6. PĀRDEVĒJS nodrošina bezmaksas garantijas servisu visam ekspluatācijas laikam būtisku, dabisku izmaiņu – Glasstone pieminekļu stikla elementu defektu gadījumā, ja spēkā ir visi 3.6.1.  – 3.6.6. un 3.7. – 3.7.3., 4.1., 4.2. punktos aprakstītie nosacījumi.

3.6.1. PĀRDEVĒJS garantē kvalitāti un produktu ilgmūžību dažādos klimata apstākļos, izņemot nepārvaramās dabas katastrofās, piemēram, plūdos, zemestrīcēs u.tml.

3.6.2. PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par PIRCĒJA vai jebkuras trešās personas tīši vai netīši radītiem bojājumiem, kā arī bojājumiem, kas radīti nesekojot kopšanas noteikumiem (mājaslapā www.glasstone.eu) un uzstādīšanas instrukcijām (sniegtām kapakmens iegādes brīdī).

3.6.3. Būtiskas izmaiņas – ja defekti sedz vairāk kā 20% stikla kapakmens virsmas.

3.6.3.1. Būtiskas izmaiņas ietekmē pieminekļa vispārējo stabilitāti. Attiecīgi, garantijas serviss neattiecas uz vizuālām izmaiņām, kas neietekmē pieminkeļa kopējo stabilitāti un noturību.

3.6.4. PĀRDEVĒJS uzņemas pilnu atbildību par stikla pieminekļa stabilitāti, kuru viņš pats ir izgatavojis un uzstādījis. Ja PIRCĒJS ir veicis uzstādīšanu pašrocīgi, viņam ir jāiesniedz uzstādīšanas procesa foto un video pierādījumus, lai saņemtu garantiju PĀRDEVĒJA izgatavotajai stikla konstrukcijai (3.6.5. Punkts).

3.6.4.1. Pieminekļiem ar nerūsējoša tērauda rāmi, PĀRDEVĒJS uzņemas atbildību par stikla struktūras stabilitāti rāmī. PIRCĒJS ir atbildīgs par pieminekļa stiprinājumu pie akmens pamatnes, izņemot gadījumus, kad to uzstādījis PĀRDEVĒJS.

3.6.4.2. Pieminekļiem bez nerūsējošā tērauda rāmja, gadījumā, kad uzstādīšana notiek izmantojot pārdevēja noteikto ultravioleto staru līmi, PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par stikla konstrukcijas stabilitāti, izņemot tās vietas, kuras PIRCĒJS līmējis pašrocīgi.

3.6.5. Uzstādīšanas procesu veica a) PĀRDEVĒJS vai b) viņu izraudzītais partneris, vai arī, c) PIRCĒJS stikla pieminekli uzstādīja pats, ievērojot PĀRDEVĒJA sniegtās uzstādīšanas instrukcijas, un var sniegt uzstādīšanas procesa video un foto pierādījumus – skaidri parādot katra uzstādīšanas instrukcijas posma veikšanu.

3.6.5.1. Iegādājoties kapa pieminekli no gatavo Klasisko dizainu kolekcijas, ar nerūsējošā tērauda ietvaru, vai oriģinālu kapa pieminekli ar līdzīgām tehniskām specifikācijām: vienā gabalā, ar nerūsējošā tērauda rāmi, lai saņemtu garantiju, PIRCĒJAM jāsniedz tikai jau uzstādītā pieminekļa foto, t.i. kapa piemineklis nofotografēts no pietiekama attāluma, lai viss piemineklis ietilptu kadrā, taču būtu maksimāli tuvu; vismaz no četrām pusēm, tūlīt pēc tā uzstādīšanas kapsētā.

3.6.5.2. Uzstādīšanas procesa pierādījumi jānosūta uz e-pastu info@glasstone.eu divu dienu laikā pēc kapa pieminekļa uzstādīšanas kapsētā.

3.6.6. Virsmai, uz kuras tiek/ir uzstādīts stikla akmens, jābūt: cietai, bezšuvju, gludi pulētai, precīzi izlīdzinātai, taisnai.

3.6.7. Garantijas termiņš beidzas vai nu tad, kad sākotnējais pircējs vairs nevar iesniegt pieprasījumu, vai arī tad, kad Glasstone.eu vairs neražo stikla pieminekļus vai nespēj apkalpot pieprasījumu.

3.7. Ja PIRCĒJS ir pamanījis būtiskas izmaiņas kapakmens kopskatā, PIRCĒJAM nekavējoties jāzinās ar PĀRDEVĒJU rakstiskā formā uz e-pasta adresi info@glasstone.eu, e-pasta tematā norādot: “Būtiskas izmaiņas kapakmenī – [PIRCĒJA Vārds / pasūtījuma (rēķina/līguma) numurs]” , izklāstot problēmu un, pievienojot attēlus, kuros skaidri saskatāmas problemātiskās vietas uz kapakmens.

3.7.1. PĀRDEVĒJS atbildēs PIRCĒJAM 10 darba dienu laikā kopš “Būtiskas izmaiņas kapakmenim” e-pasta saņemšanas un vaicās pēc papildus informācijas, lai varētu veikt turpmāku novērtēšanu vai piedāvāt risinājumu.

3.7.2. PIRCĒJS nodrošinās visas nepieciešamās papildus informācijas iesniegšanu PĀRDEVĒJAM cik ātri iespējams, vēlākais – mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas no PĀRDEVĒJA, lai ļautu pārdevējam veikt papildu novērtējumu un piedāvāt risinājumu.

3.7. Kapa pieminekļa stāvokļa izvērtēšana un kopējais lēmuma pieņemšanas un garantijas apkalpošanas novērtēšanas procesa apstiprināšana var ilgt līdz pat vienam gadam.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS veic visas nepieciešamās vienošanās ar kapsētu un garantē legāli saskaņotu vietu kapu pieminekļu uzstādīšanai.

4.2. PIRCĒJAM jāveic nepieciešamās pārbaudes un sagatavošanās paredzētās kapu pieminekļa uzstādīšanas vietas nestspējas nodrošināšanai.

4.3. PIRCĒJS ir atbildīgs par visu ievedmuitas maksu uzzināšanu un apmaksu pēc attiecīgās valsts importa noteikumiem. Atkarībā no importa valsts un katra individuālā pasūtījuma, PĀRDEVĒJS varēs/nevarēs palīdzēt šajā procesā atkarībā no valsts un individuāliem gadījumiem.

4.4. PIRCĒJS veic pakalpojumu un produktu apmaksu laicīgi, PĀRDEVĒJA norādītajos rēķina apmaksas termiņos, šī līguma 5. punktā apmaksas kārtībā.

4.5. Ja PIRCĒJS veic pieminekļa uzstādīšanu pašrocīgi, viņš stingri ievēro uzstādīšanas instrukcijas.

4.5.1. Ja pēc uzstādīšanas instrukcijas izlasīšanas PIRCĒJAM rodas jautājumi par uzstādīšanas procesu, PIRCĒJAM jāmēģina tik skaidrībā ar jautājumiem sazinoties ar PĀRDEVĒJU (kā skaidrots punktā 3.5.1), pirms jebkādu pašdarbību veikšanas.

4.5.2. Ja PIRCĒJS vēlas iegūt tiesības uz mūža garantijas pakalpojumu, PIRCĒJS veido video ierakstu, nofotografē instalācijas procesu un nodod to PĀRDEVĒJAM, kā aprakstīts Punktā 3.6.5.

4.6. PIRCĒJS izvēlas loģistikas uzņēmumu un piegādes metodes – izvēloties kādu no PĀRDEVĒJA piedāvātajiem variantiem, vai arī paši meklējot un piesakot un saskaņojot loģistiku ar PĀRDEVĒJU, kā arī savlaicīgi apmaksā rēķinu par loģistikas uzņēmuma sūtījumu, lai izvairītos no sūtījuma aizkavēšanās.

4.7. Pārvadājumi tiks veikti atbilstoši loģistikas uzņēmuma piedāvātajam grafikam, tomēr PIRCĒJAM neparedzētas kavēšanās gadījumā ir jābūt rezervei piegādes termiņam.

4.7.1. PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par jebkādu piegādes kavēšanos pēc preču nodošanas loģistikas uzņēmumam.

4.8. PIRCĒJS sagādā visu nepieciešamo inventāru stikla kapu pieminekļa transportēšanai līdz kapiem un uzstādīšanai pēc tā saņemšanas – norādītajā adresē, ostā, lidostā vai loģistikas noliktavā.

4.8. Apdrošināšana par pārvadāšanas periodu nav obligāta, tā nav iekļauta līguma summā, tā ir PIRCĒJA izvēle un atbildība,(skatīt 3.4.1. – 3.4.3. Punktu).

5. PAKALPOJUMU UN PRODUKTU APMAKSA

5.1. Pilnā pakalpojuma summa norādīta PĀRDEVĒJA izrakstītajā rēķinā PIRCĒJAM.

5.1.1. Pakalpojumu un dizainu detaļas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek saskaņotas e-pastā vai citos digitālās saziņas veidos, piemēram, Skype, Messenger, Telegram u.c.,. Jaunākā informācija rakstiskajā sarunā tiks uzskatīta kā vienošanās apliecinājums.

5.2. PIRCĒJS apmaksā rēķinu 50% apmērā, jeb Klasisko dizaina pieminekļu gadījumā 100% apmērā) no kopējās līguma summas ___ Euro pirms darbu uzsākšanas.

5.2.1. PIRCĒJS rēķinu apmaksā savlaicīgi, lai izvairītos no kavējumiem pieminekļa izgatavošanā. Individuālu pieminekļu izstrādes gadījumā PĀRDEVĒJS uzsāk darbu pie nākamā izstrādes posma tikai pēc nākamās iemaksas saņemšanas saņemšanas.

5.3. PIRCĒJS veic maksājumus, kā sarunāts ar PĀRDEVĒJU: bankas pārskaitījums.

5.4. Darījuma komisijas izmaksas sedz PIRCĒJS.

6. ABU PUŠU PIENĀKUMI

6.1. Jebkādus strīdus un domstarpības, kas rodas vienošanās laikā, abas puses cenšas atrisināt, savstarpēji apspriežoties un vienojoties rakstiski.

6.1.1. Ja domstarpības nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tad tās izskata un risina Rīgas šķīrējtiesā, Rīgā, Latvijā.

6.2. Jebkādas vienošanās izmaiņas vai papildinājumi abām pusēm jāapstiprina rakstiski e-pastā.

7. Individuālā vienošanās starp pircēju un pārdevēju (tiek atrunātas individuālā līgumā)

7.1. Tehniskās un vizuālās dizaina specifikācijas:

7.1.1. Stikla pieminekļa izmērs [… cm]. Dizaina piemērs:

7.1.2. Stikla tips: […]

7.1.3. [ar vai bez rāmja/ uzraksta/akmens]

7.2. Realizācijas termiņš: […] darba dienas no rēķina apmaksas saņemšanas.