Jaunumi - Stikla krusts un svečturi Rīgas Lutera Draudzes centra altārim

Glasstone stikla mākslinieks Mārtiņš Kalniņš savu augsti novērtēto bakalaura darbu – skulpturālu stikla krustu un svečturus – dāvāja Rīgas Lutera Draudzei. Šī gada 2. septembrī Draudzes centrā noritēja altāra skulpturālās kompozīcijas “Sarayu” atklāšana, uz kuru bija ieradies gan Draudzes mācītājs Kaspars Simonovičs, gan Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas katedras vadītāja Vineta Groza, gan bakalaura darba vadītāja Sandra Utāne, un daudzi citi viesi. 

“Sarayu” ir gaiša un pacilājoša skulpturālu stikla mākslas priekšmetu grupa, veidota stikla krāvuma tehnikā no ultra clear (ultra dzidrinātā) lokšņu stikla. Tā sastāv no trim savstarpēji saistītiem objektiem, kuros diplomdarba autors vēlējies simboliski attēlot Jēzus pēdējo izelpu pie krusta. Krusts kā centrālais tēls simbolizē Kristus ciešanas un nāvi. Svečturi kā gaismas objekti izkārtoti krusta abās pusēs. Kompozicionāli veidota loka forma, kura simbolizē Golgātas pakalnu Jeruzalemes tuvumā – vietu, kur Jēzu sita krustā.

Domājot par šo notikumu kā atpestīšanu, grēku piedošanu un augšāmcelšanos caur Dieva Dēlu, kā arī, lai uzsvērtu uzvaras pār nāvi un ciešanām simbolu, bija nepieciešamība pēc materiāla dzidruma un tīrības. Līdz ar to, skulpturālā grupa tika veidota stikla krāvuma tehnikā, izmantojot ultra clear 8 mm lokšņu stiklu. Šis materiāls un tehnika tika izvēlēta, lai radītu viegluma, mirdzuma un gaisīguma efektu, kuru ir grūti panākt, izvēloties citus materiālus. Ultra clear stiklam piemīt vēss, caurspīdīgs mirdzums bez lokšņu stiklam raksturīgi piemītošas zilganzaļas nokrāsas toņiem. Tā rezultātā, darbs izceļas ar izteiktu dzidrumu un vienlaikus papildina vidi. Tā kā altāra fonā ir plaši stikloti logi, caur kuriem ieplūst dienas gaisma, Ultra clear stiklā mirdz cauri plūstošās gaismas toņiem un pielāgojas spilgtajam saules apgaismojumam. Vakarā objektu grupa iemirdzas mākslīgajā apgaismojumā, kas izvietots tieši virs altāra galda.

Mārtiņš savus pateicības vārdus veltījis arī galvenajam Glasstone māksliniekam Ernestam Vītiņam un kolektīvam:

“Man ir bijis liels gods papildināt zināšanas un pieredzi strādājot Ernesta vadībā, kurš stikla mākslas nozarē ir guvis atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Neatsveramas ir iegūtās zināšanas un pieredze, kas, darbojoties plecu pie pleca ar pašu mākslinieku, tiek nodotas un pilnveidotas tālākai attīstībai. Viedums, kas atspoguļojas mākslinieka daiļradē, mijas ar pacietību, drosmi un uzdrīkstēšanos neatlaidīgi izpausties mirdzošajos stikla mākslas skulpturālajos objektos. Ievērības cienīga ir mākslinieka pārsteidzošā atsauksme un sapratne komunikācijā ar studentiem, topošajiem māksliniekiem, kas ne vienam vien ir bijis būtisks atbalsts savas mākslinieciskās daiļrades sākšanā un tālākā attīstībā.

Runājot par darbu “Sarayu”, izsaku visdziļāko pateicību Ernestam Vītiņam, Ernestam Ronim un visam Glasstone kolektīvam par sniegto finansiālo, morālo un telpu atbalstu, kā arī nodrošinājumu ar nepieciešamo inventāru darba veikšanai. Neatsverama ir palīdzība no Glasstone puses, dāvinot stiklu un palīdzot ar citu nepieciešamo materiālu sagādi, bez kā diplomdarba izstrāde nebūtu bijusi tik sekmīga.”

Šodien, 25. oktobrī, mēs, Glasstone komanda, sveicam mūsu mīļo stikla mākslinieku Mārtiņu Kalniņu dzimšanas dienā ar Halīla Džibrāna vārdiem:

“Vai reliģija nav visi darbi un domas? Kurš var nošķirt savu ticību no savas rīcības vai savu dievbijību no savas nodarbošanās? Kurš var izlikt savas stundas sev priekšā un sacīt: šī ir Dievam un šī ir man pašam; šī – manai dvēselei un šī – manai miesai? Visas Jūsu stundas ir spārni, kas nes Jūs cauri Visumam no sevis uz sevi.” (H.Džibrāns, “Pravietis”)

Mēs lepojamies ar Mārtiņu un esam priecīgi un pateicīgi, ka viņš mums ir!

Aicinām apskatīt pilnu Ilonas Kovaļovas fotoreportāžu no stikla altāra krusta atklāšanas.